A. M. Slomek Nadkofija Maribor Slovenska kofovska Konferenca Biblija.net Radio Ognjie Exodus TV

Devetdnevnica pred nedeljo Dobrega pastirja

bela nedelja

DEVETDNEVNICA PRED NEDELJO DOBREGA PASTIRJA

v Slomškovi stolnici od 17. do 25. aprila 2015

 

Novi mariborski nadškof Alojzij Cvikl bo prejel škofovsko posvečenje na nedeljo Dobrega pastirja, 26. aprila 2015. Na škofovsko posvečenje in na nedeljo Dobrega pastirja, svetovni dan molitve za duhovne poklice, se bomo v mariborski nadškofiji pripravljali z MOLITVENO DEVETDNEVNICO.

Center za duhovne poklice in stolna župnija Maribor vljudno vabita vse vernike, otroke, mlade in odrasle, duhovnike in diakone, redovnike in redovnice, bogoslovce in člane gibanj ..., da se pridružite MOLITVENI DEVETDNEVNICI, ki bo potekala v Slomškovi stolnici od 17. do 25. aprila 2015.

Preberite več: Devetdnevnica pred nedeljo Dobrega pastirja

Velikonočno tridnevje

VELIKONOČNOTRIDNEVJE 

 

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

 

Preberite več: Velikonočno tridnevje

Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2015

Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2015

 

Vgrajujte se kot živi kamni!

 

I. - Peta nedelja med letom, 8. februarja 2015

 


Dragi bratje in sestre! Lansko pastirsko pismo za postni čas je bilo namenjeno skrbi za revne in pomoči potrebne, letošnje pa je namenjeno vlogi laikov v Cerkvi. V prvem delu pisma bomo govorili o dostojanstvu laikov in njihovem poslanstvu v družini in družbi, v drugem delu pa o poslanstvu laikov v župniji in v življenju Cerkve.

Beseda laik izhaja iz grške besede laikos, ta pa iz besede laos, ki pomeni ljudstvo. V Cerkvi uporabljamo besedo laik, da z njo označimo večino vernikov in vernic. Če povemo v številkah: v katoliško Cerkev spada milijarda in dvesto milijonov ljudi. Od milijarde in dvesto milijonov je dobrih štiristo tisoč škofov in duhovnikov, vsi drugi so laiki. Že te številke nam povedo, kako napak je govoriti o Cerkvi kot o nekakšni organizaciji škofov, duhovnikov in redovnikov. Cerkev ni v lasti papeža, škofov in duhovnikov-klerikov. Cerkev je sveto Božje ljudstvo. Cerkev smo vsi enako, laiki in kleriki. Vsi smo Cerkev. Tak je nauk Svetega pisma pa tudi nauk 2. vatikanskega cerkvenega zbora (prim. C 9–17).

Vsi smo enako poklicani k svetosti, vendar ne vsi na isti način. Cerkev smo vsi, a vsak izmed nas ima svojo karizmo ali službo. Med službo duhovnikov in službo laikov ne gre samo za nekaj razlik, posvečeno duhovništvo se bistveno razlikuje od laikata. Tega, kar dela duhovnik, ne more delati laik. Karizma in služba škofov in duhovnikov je podeljevanje zakramentov ter vodenje in poučevanje njim zaupanega ljudstva. Karizma in služba laikov pa je graditev svojih skupnosti, v prvi vrsti družine, ter pričevanje v svetu (prim. C 31). Te razlike pa nikakor ne pomenijo, da je duhovnik več vreden od laika ali laik manj vreden od duhovnika. Vse karizme in službe namreč izvirajo iz sv. krsta. S krstom smo vsi deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe.

Preberite več: Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2015

Imamo novega nadškofa p. Alojzij Cvikl

BOGU HVALA

http://www.nadskofija-maribor.si/nadskofija/images/Ordinariat/cvikl%20l.jpg

 

Imamo novega nadškofa

p. Alojzij Cvikl

Z veseljem sprejemamo novico, da je sveti oče, papež Frančišek, v soboto, 14. marca 2015 imenoval jezuita, p. mag. Alojzija Cvikla za novega mariborskega nadškofa metropolita. P. Alojzij Cvikl je 62. škof v vrsti mariborsko-lavantinskih škofov, 8. naslednik bl. škofa Antona Martina Slomška in tretji mariborski nadškof metropolit.

Od jeseni leta 2010, do imenovanja za nadškofa je pater Alojzij Cvikl opravljal službo ekonoma mariborske nadškofije in bil hkrati duhovni pomočnik v Vitanju. V času te službe si je zelo prizadeval in veliko delal, da je prišlo do podpisa sporazuma, med mariborsko nadškofijo in njenimi upniki. Naj ga Gospod obilno blagoslavlja v službi naslednika apostolov in pri vodenju mariborske nadškofije – metropolije.

Škofovsko posvečenje novoimenovanega mariborskega nadškofa bo na 4. velikonočno nedeljo, 26. aprila 2015 popoldne v mariborski stolnici.

Preberite več: Imamo novega nadškofa p. Alojzij Cvikl

POST 2015 - zgibanka

POSTNI ČAS

2015

 

»Glejte, zdaj je čas milosti,

Zdaj je dan rešitve.«

2 Kor 6,2

Preberite več: POST 2015 - zgibanka